Informacje dotyczące uchwały "reklamowej"

Kiedy w 2017 roku przyjmowaliśmy uchwałę reklamową byliśmy pionierem, drugim po Ciechanowie samorządem w województwie mazowieckim. Przyświecała nam idea porządkowania przestrzeni publicznej i podjęliśmy to wyzwanie, takie też były oczekiwania społeczne – by miasto było piękne i przestrzennie uporządkowane.

Nie zmieniamy kierunku swojego myślenia. Nadal uważamy, że naszemu miastu należy nadawać estetyczny wygląd, pozbywać się szpecącej architektury. Mamy jednak poczucie zbyt małej wiedzy i świadomości mieszkańców, zwłaszcza przedsiębiorców w zakresie zmian. Chcemy doskonalić prawo tak, by było akceptowane, rozumiane i służyło mieszkańcom. Mamy również sygnały, że przyjęte przez nas rozwiązania są zbyt restrykcyjne, więc warto jeszcze raz się nad nimi pochylić.

Chcemy zebrać doświadczenia innych samorządów, jeszcze raz i jeszcze szerzej skonsultować proponowane zmiany i wspólnie wypracować dobre rozwiązania. Chcemy też położyć większy nacisk na edukację w tym zakresie i mieć przekonanie, że nasze społeczeństwo dojrzało do zmian. Nigdy nie jest za późno na refleksję i zawsze warto zastanawiać się jak zrobić coś lepiej i skuteczniej.

Doceniamy zawartość merytoryczną tej uchwały, ale mamy poczucie, że powinna ona stanowić kompromis pomiędzy swobodą prowadzenia działalności gospodarczej i wsparcie lokalnych przedsiębiorców a potrzebą przeciwdziałania chaosowi w przestrzeni publicznej.

Prosimy przedsiębiorców o wstrzymanie się z wprowadzaniem zmian i zamawianiem nowych reklam do czasu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego oraz wypracowania nowej uchwały reklamowej.

Partnerzy

Współpraca

Deklaracja współpracy do pobrania:
Adobe PDF file (.pdf)
Microsoft Word file (.doc)

REGULAMIN

Go to top