Badania na rynek - miasta średnie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs Badania na rynek. Jego celem jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Twojej firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju. Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR
Wsparcie wyniesie do 70% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 30% całkowitego kosztu projektu. Więcej informacji w serwisie PARP

Partnerzy

Współpraca

Deklaracja współpracy do pobrania:
Adobe PDF file (.pdf)
Microsoft Word file (.doc)

REGULAMIN

Go to top