Konkurs "Badania na rynek"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” (konkurs dedykowany projektom realizowanym w miastach średnich). Możesz się starać nawet do 20 mln zł (część badawcza, doradcza i inwestycyjna) przy poziomie dofinansowania do 70%. Koszt usług doradczych jest ograniczony do 500 tys. zł, a prac eksperymentalnych do 450 tys. zł. Środki można wykorzystać np. na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów, a także na zakup nieruchomości lub budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal. Regulamin konkursu oraz warunki wsparcia

Partnerzy

Współpraca

Deklaracja współpracy do pobrania:
Adobe PDF file (.pdf)
Microsoft Word file (.doc)

REGULAMIN

Go to top