Wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne

W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – odpłatnych ofert, nadawanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”, Urząd Miejski w Wyszkowie na prośbę Ministerstwa Rozwoju przypomina przedsiębiorcom o braku jakichkolwiek opłat za czynności dokonywane w CEIDG.

Partnerzy

Współpraca

Deklaracja współpracy do pobrania:
Adobe PDF file (.pdf)
Microsoft Word file (.doc)

REGULAMIN

Go to top