Akademia Humanistyczna poleca specjalność: polityka innowacyjna w przedsiębiorstwach

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku zaprasza na specjalność: polityka innowacyjna w przedsiębiorstwach, realizowaną na kierunku politologia.