PARP: Przyszłe kadry polskiej gospodarki

Raport przygotowany na podstawie badań studentów oraz analizy kierunków kształcenia na poziomie wyższym zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Zarówno odsetek studentów zadowolonych z wyboru uczelni, jak i tych pozytywnie oceniających wybór kierunku studiów jest wysoki i nie zmienił się istotnie między 2010 r. a 2013 r., choć w tym ostatnim wykazał lekką tendencję spadkową.
http://www.parp.gov.pl/index/more/41013