PARP: Jak pozyskać pieniądze z UE?

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we współpracy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych pt. Środki dla Mazowieckich Firm - Przygotowanie do Aplikowania o Dotację w Działaniu 1.5 RPO oraz Nowe Możliwości na Lata 2014-2020.

Celem spotkań jest zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania projektów oraz założeniami konkursowymi w zbliżającym się konkursie do mazowieckiego programu regionalnego, a także wskazanie wstępnych informacji o środkach dla biznesu w nowej perspektywie finansowej. 

http://www.een.org.pl/index.php/Szkolenia/articles/spotkanie-nt-pozyskiwania-srodkow-przez-firmy-z-mazowsza-lipiecsierpien-2014-r-warszawa.html

Partnerzy

Współpraca

Deklaracja współpracy do pobrania:
Adobe PDF file (.pdf)
Microsoft Word file (.doc)

REGULAMIN

Go to top