Akademia PARP - bezpłatne kursy on-line

Znasz już Akademię PARP? Nie zwlekaj! Rozwiń swoje umiejętności, skorzystaj z bezpłatnych kursów online i dołącz certyfikat do swojego CV. Marketing, finanse, zarządzanie, prawo, kompetencje – czeka na Ciebie wiele ciekawych szkoleń.

II rata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Wyszków

Burmistrz Wyszkowa przypomina, że z końcem maja 2021r. przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży napojów alkoholowych upływa termin wniesienia opłaty II RATY za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Opłaty należy wnieść na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie (numer konta: 25 8931 0003 0002 2233 2039 0003), najpóźniej do dnia 31 maja 2021r.

Płatności można dokonać w Polskim Banku Spółdzielczym przy ul. Tadeusza Kościuszki  w Wyszkowie, w Punkcie Kasowym PBS w Urzędzie Miejskim bądź też przelewem na rachunek gminy. O terminie decydować będzie data stempla pocztowego lub potwierdzenie dokonania  przelewu w banku bądź przez internet.

Niedopełnienie powyższego obowiązku, z uwzględnieniem zapisów art. 18 ust. 12 pkt 5        (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 2277) ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, skutkować będzie wygaśnięciem zezwolenia.

Z uwagi na obecnie panującą sytuację, zalecamy regulowanie  płatności w formie bezgotówkowej - przelewem bankowym.

Nowy start - oferta dla przedsiębiorców

#FunduszeUE pomagają wystartować z biznesem na nowo w ramach naboru „Nowy start", który finansowany jest ze środków #POWER.
 
Przedsiębiorcy, którzy z różnych powodów zaprzestali prowadzenia działalności, a następnie ponownie ją rozpoczęli, mogą liczyć na wsparcie unijne.
 
Dofinansowanie wynosi 100% i można je przeznaczyć m.in. weryfikację przyczyn wcześniejszej porażki oraz rozwój kompetencji niezbędnych do prowadzenia firmy.