Obwieszczenie o opinii RDOŚ w Warszawie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Liczba odwiedzających: 755
(Zam: 16.09.2019 r., godz. 08.58)
Obwieszczenie o opinii RDOŚ w Warszawie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z garażem podziemnym – budynek „A” i „B” oraz usługami w parterze budynku „B” w m. Wyszków, przy ul. Stefana Okrzei”