Obwieszczenie o zmianie terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na realizacji punktu zbierania złomu, na działce nr ew. 5586 w Wyszkowie

Liczba odwiedzających: 480
(Zam: 09.09.2019 r., godz. 14.15)