Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych

Liczba odwiedzających: 1061
Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020. W ramach konkursu dla działania 5.3 Dziedzictwo Kulturowe typ Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych.
Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020. W ramach konkursu dla działania 5.3 Dziedzictwo Kulturowe typ Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych.
Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do kultury w Gminie Wyszków poprzez ochronę oraz efektywne wykorzystanie zabytkowych obiektów. Przedmiotem projektu jest poprawa stanu technicznego oaz wzrost atrakcyjności zabytków Wyszkowa- Parku im. Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie oraz Obelisku Wazów. Zakres projektu składa się z następujących działań:
1. Budowa ścieżki edukacyjno- informacyjnej - prowadzącej od parku przez bulwar im. K. Deptuły do Sanktuarium pw. Św. Idziego. W ramach projektu planuje się: przebudowę chodnika, zakup koszy na śmieci oraz ławek, zakup tablic informacyjno-edukacyjnych z QR kodami. Tablice znajdować się będą na odpowiedniej wysokości tak, aby były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Umieszczone QR kody będą przenosiły do strony internetowej www.wyszkow.pl. Ścieżka będzie przeprowadzona do kościoła pw. Św. Idziego gdzie odbiorcy będą mogli pozostawić samochody na parkingu.
2. Podświetlenia pomników przyrody – w wyszkowskim parku znajdują się dwa pomniki przyrody. Za istotne uznano podświetlenie ich oraz umieszczenie tabliczek informacyjnych, tak aby zwrócić na nie uwagę osób odwiedzających park. Planuje się także wymianę oświetlenia na energooszczędne w dwóch punktach na terenie parku.
3. Zakup i montaż ławeczki J. Różyckiego – ławeczka będzie ciekawostką kulturową wśród mieszkańców gminy oraz będzie stanowić element „Spaceru po Wyszkowie”.
4. Prace konserwatorskie i renowacje przy Obelisku Wazów – niezbędne działania konserwatorskie i renowacyjne – usuwanie wtórnych nawarstwień, ustabilizowanie budowy technologicznej, rekonstrukcja ubytków formy i zabezpieczenie podłoża w celu uzyskania optymalnych parametrów technicznych.
W ramach realizacji zadania wydana zostanie płyta CD z Wirtualnym Spacerem po Parku. Projekt realizowany jest w formule partnerstwa z Ligą Morską i Rzeczną oraz Parafią Rzymsko- Katolicką pw. Św. Idziego w Wyszkowie. 
Całkowita wartość zadania: 695 526,29 PLN. Wysokość dofinansowania: 478 215,74 PL.