Odłapanie 1 sztuki samica 8.08.1019

Liczba odwiedzających: 799
Informacje dotyczące odłowionych zwierząt - Pan Hubert Kośnik tel 734-401-259.