Zarządzenie Burmistrza Wyszkowa w sp. wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP

Liczba odwiedzających: 455
14.08.2019 r., godz. 11.50
Zarządzenie Burmistrza Wyszkowa w sp. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.