Obwieszczenie o zmianie terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej

Liczba odwiedzających: 939
14.08.2019 r., godz. 11.30
Obwieszczenie o zmianie terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji p.n. „Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z garażem podziemnym – budynek „A” i „B” oraz usługami w parterze budynku „B” w m. Wyszków, przy ul. Stefana Okrzei”