Obwieszczenie Burmistrza Wyszkowa o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Liczba odwiedzających: 758
(Zam: 02.08.2019 r., godz. 15.14)
Obwieszczenie Burmistrza Wyszkowa z dnia 2 sierpnia 2019 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Aktualizacja 2019 Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszków”