Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019 (II półrocze)

Liczba odwiedzających: 706
Ogłoszenie PKS.524.4.2019 z dnia 24.05.2019r.