Nieruchomość do dzierżawy (ul. Szpitalna)

Liczba odwiedzających: 726
23.07.2019 r., godz. 10.41
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 2204 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, przeznaczonych do dzierżawy:

- część działki nr 5786/2 o powierzchni 365m2, położonej w Wyszkowie przy ul. Szpitalnej.