Nieruchomość do zamiany (Świniotop)

Liczba odwiedzających: 826
25.07.2019 r., godz. 10.19
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 2204 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie został wywieszony:
wykaz nieruchomości, oznaczonych numerami 406/1 i 406/2, położonych w miejscowości Świniotop, stanowiących własność Gminy Wyszków, przeznaczonych do zamiany.