Nieruchomość do przekazania w drodze darowizny (Łosinno)

Liczba odwiedzających: 627
30.07.2019 r., godz. 09.40
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 2204 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy ul. Aleja Róż 2 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny:

- działka nr 1056, położona w obrębie Łosinno