Urząd Stanu Cywilnego

Liczba odwiedzających: 16215
Kierownika: Małgorzata Buźniak
tel.: 29 743-77-36
e-mail: malgorzata.buzniak@wyszkow.pl
Pokój nr 127

Akta stanu cywilnego: Przemysław Budny
tel.: 29 743-77-11
e-mail: przemyslaw.budny@wyszkow.pl
Pokój nr 127

Stanowisko ds. rejestracji stanu cywilnego: Kinga Krysiak
tel.: 29 743-77-11
e-mail: kinga.krysiak@wyszkow.pl
Pokój nr 127