Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Liczba odwiedzających: 6140

Naczelnik Wydziału: Sławomir Cieślak
tel. 29 743-77-43
e-mail: slawomir.cieslak@wyszkow.pl
Pokój nr 8D (parter)

Oświata: Renata Pokraśniewicz

tel. 29 743-77-10
e-mail: renata.pokrasniewicz@wyszkow.pl
Pokój nr 8A (parter)

Oświata: Sylwia Roguszewska

tel. 29 743-77-32
e-mail: sylwia.roguszewska@wyszkow.pl
Pokój nr 8A (parter)

Oświata: Anna Biernacka

tel. 29 743-77-32
e-mail: anna.biernacka@wyszkow.pl
Pokój nr 8A (parter)

Sprawy finansowo-administracyjne: Lidia Górecka
tel. 29 743-77-32
e-mail: lidia.gorecka@wyszkow.pl
Pokój nr 8A (parter)

Wyszkowska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, sprawy społeczne: Monika Osowiecka
tel. 29 743-77-70
e-mail: monika.osowiecka@wyszkow.pl
Pokój nr 8C (parter)

Sprawy społeczne, profilaktyka: Ewa Sosnowska

tel. 29 743-77-10
e-mail: ewa.sosnowska@wyszkow.pl
Pokój nr 8A (parter)

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych: Aneta Sawicka
tel. 29 743-77-12
e-mail: profilaktyka@wyszkow.pl
Pokój nr 124


Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych: Beata Koch
tel. 29 743-77-12
e-mail: profilaktyka@wyszkow.pl
Pokój nr 124