Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnictwa

Liczba odwiedzających: 12051

Naczelnik Wydziału: Robert Garbarczyk
tel. 29 743-77-48
e-mail: robert.garbarczyk@wyszkow.pl
Pokój nr 110a


Oświetlenie, place zabaw: Sylwia Piątek
tel. 29 743-77-45
e-mail: sylwia.piatek@wyszkow.pl
e-mail: oswietlenie@wyszkow.pl

Pokój nr 113

 

Sprawy komunalne, odśnieżanie, remonty dróg, utrzymanie zieleni: Teresa Ostrowska
tel. 29 743-77-38
e-mail: teresa.ostrowska@wyszkow.pl
Pokój nr 110

Koordynacje robót w pasie drogowym, sprawy komunalne: Artur Dawicki
tel. 29 743-77-96
e-mail: artur.dawicki@wyszkow.pl
Pokój nr 110

Sprawy komunalne: Grzegorz Siek

tel. 29 743-77-94
e-mail: grzegorz.siek@wyszkow.pl
Pokój nr 113

 

Sprawy mieszkaniowe, zabytki: Renata Rokitnicka
tel. 29 743-77-26
e-mail: renata.rokitnicka@wyszkow.pl
Pokój nr 112

Sprawy komunalne: Katarzyna Suchta
tel. 29 743-77-95
e-mail: katarzyna.suchta@wyszkow.pl 
Pokój nr 112


Strefa płatnego parkowania: Hanna Stasiak
tel. 29 743-77-94
e-mail: hanna.stasiak@wyszkow.pl 
Pokój nr 113