Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji

Liczba odwiedzających: 8328
Naczelnik Wydziału: Ewa Kuchta
tel. 29 743-77-02
e-mail: ewa.kuchta@wyszkow.pl
Pokój nr 105

Ewidencja ludności i rejestr wyborców: Ewa Borecka
tel. 29 743-77-03
Pokój nr 106
e-mail: ewa.borecka@wyszkow.pl

Ewidencja ludności, imprezy masowe, archiwum zakładowe: Ewa Grzywacz

tel. 29 743-77-03
Pokój nr 106
e-mail: ewa.grzywacz@wyszkow.pl

Dowody osobiste: Marta Wolf-Małecka
tel. 29 743-77-55
Pokój nr 107
e-mail: marta.wolf-malecka@wyszkow.pl

Dowody osobiste - wnioski: Agnieszka Filipowicz
tel. 29 743-77-09
Pokój nr 107
e-mail: agnieszka.filipowicz@wyszkow.pl

Sprawy administracyjno-gospodarcze: Krzysztof Augustynik
tel. 29 743 77 44
Pokój nr 109
e-mail: krzysztof.augustynik@wyszkow.pl