Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko

Liczba odwiedzających: 3594

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej: Bożena Czerwińska
tel. 29 743 77-30 lub 29 742 37 93
e-mail: rada.miejska@wyszkow.pl
Pokój nr 144

Stanowisko ds. współpracy z jednostkami pomocniczymi: Małgorzata Ponichtera
tel. 29 743 77-30
e-mail: malgorzata.ponichtera@wyszkow.pl
Pokój nr 144

Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych: Monika Domalewska

tel. 29 743 77 49Pokój nr 134