Odłapanie 1 sztuki, samiec 18.07.2019

Liczba odwiedzających: 809
Informacje dotyczące odłowionych zwierząt - Pan Hubert Kośnik tel 734-401-259.