Zespół śpiewaczy "Nadbużanie"

Liczba odwiedzających: 1043
Przy Domu Dziennego Pobytu działającego w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie został utworzony zespół śpiewaczy "Nadbużanie". Przy akordeonowym akompaniamencie wykonuje on utwory o zróżnicowanej tematyce. Zespół bierze udział w różnych przeglądach i festiwalach, ponadto swoimi występami uświetnia lokalne uroczystości.

Seniorzy z tego zespołu aktywnie uczestniczą w spotkaniach okolicznościowych, integracyjnych, zabawach tanecznych, ogniskach. Organizują też wycieczki w ciekawe miejsca. Współpracują z innymi klubami seniora i zespołami śpiewaczymi a także z Wyszkowskim Ośrodkiem Kultury "Hutnik" i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną.

Kierownik: Dorota Wojtkowska