Zespół śpiewaczy "Wyszkowiacy"

Liczba odwiedzających: 1192
Zespół działa w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Wyszkowa, Puszczy Białej i Kamienieckiej, a finansowany jest m.in. przez Gminę Wyszków, prywatnych darczyńców. Jest częstym gościem uroczystości gminnych, w tym wydarzeń o charakterze kulturalnym i patriotycznym. W repertuarze zespołu są piosenki ludowe, pieśni patriotyczne, religijne i okolicznościowe. Zespół jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. Grand Prix w Węgrowie i Warszawie. Kierownikiem zespołu jest Wanda Pych a instruktorem muzycznym - Czesław Kwiatkowski.