Orkiestra Reprezentacyjna Ligi Morskiej i Rzecznej

Liczba odwiedzających: 1668
1 października 1918 roku w Warszawie przy ul. Widok 10 z inicjatywy kontradmirała Kazimierza Porębskiego odbyło się zebranie organizacyjne, na którym powołane zostało Stowarzyszenie Pracowników na Polu Rozwoju Żeglugi ”Bandera Polska”. Powstała pierwsza w historii Polski organizacja społeczna o szerokim profilu morskim i rzecznym. Przyczyniła się do propagowania gospodarki morskiej w naszym kraju, budowy nowoczesnego portu w Gdyni, floty wojennej i handlowej oraz szkolnictwa morskiego. 31 maja 1919 roku Stowarzyszenie „Bandera Polska” przekształciło się w Towarzystwo Liga Żeglugi Polskiej. Na skutek usilnych zabiegów Ligi Żeglugi Polskiej, Sejm RP podjął w dniu 23 września 1922 roku uchwałę o budowie portu handlowego w Gdyni.

27 kwietnia 1924 roku stowarzyszenie zmieniło nazwę na Liga Morska i Rzeczna. 27 października 1930 roku Liga Morska i Rzeczna przekształciła się w Ligę Morską i Kolonialną. W październiku 1944 roku w Lublinie reaktywowano Ligę Morską. W dniu 10 maja 1953 roku decyzją Biura Politycznego PZPR zlikwidowano Ligę Morską poprzez przyłączenie do Ligi Przyjaciół Żołnierza. Decyzja ta podjęta została wbrew zapisom statutowym Ligi Morskiej. Przez następne lata zacierano pamięć o dokonaniach działaczy Ligi Morskiej i Rzecznej. Podczas Walnego Zjazdu Delegatów w dniach 24 – 25 października 1981 roku w Gdyni podjęto uchwałę o odtworzeniu Ligi Morskiej. W 1999 roku przywrócona została nazwa stowarzyszenia Liga Morska i Rzeczna.

Efektem przedwojennej działalności edukacyjnej Ligi w Wyszkowie, było rozpoczęcie nauki w Szkole Morskiej przez Wyszkowian: Franciszka Milewskiego oraz Andrzeja Skarżyńskiego.

Liga Morska w Wyszkowie została reaktywowana w 1946 roku. Powstał wtedy Oddział w ramach Okręgu Warszawsko-Stołecznego i bardzo szybko stała się jedną z najaktywniejszych organizacji społecznych w regionie. Przewodniczył jej Wiktor Hytrek. W gimnazjum i liceum działały Koła Ligi Morskiej. W tym samym roku, wybudowała swoją rzeczną stanicę, która znajdowała się w miejscu obecnego budynku LOK.
W 1947 roku na potrzeby klubu zakupiono 6 spacerowych łodzi wiosłowych, w kolejnym dzięki wsparciu Głównego Zarządu Ligi zakupiono trzy śródlądowe jachty żaglowe typu Pionier. Ze sprzętu korzystać mogli członkowie Ligi bezpłatnie, inne osoby musiały wnosić niewielką opłatę. Chętnych nie brakowało.

Dużą atrakcją było pływanie pod żaglami. W budynku Ligi odbywały się zebrania i szkolenia, w dużej sali młodzież grała w tenisa stołowego, w soboty i niedziele zaś odbywały się wieczorki taneczne dla dorosłych i młodzieży, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.
W latach największej świetności Liga Morska na ziemi wyszkowskiej liczyła ok. 120 osób, kształtowała świadomość morską społeczeństwa przez propagowanie żeglarstwa i sportów wodnych, organizowanie różnego rodzaju kursów, gdzie zdobywać można było patenty żeglarskie. Dzięki działalności Ligi Morskiej wiele osób z Wyszkowa mogło „wypłynąć” na szerokie morskie wody. Byli to: Eugeniusz Daszkowski, Kazimierz Deptuła, Andrzej Krawczyk, Mieczysław Kulesza, Zdzisław Pawlak, Henryk Żabik.

Działalność wyszkowskiej Ligi była bacznie obserwowana przez władze komunistyczne miasta. W świetle ich oceny Liga stała się miejscem szerzenia faszyzmu. W celu usunięcia Zarządu Klubu Ligi Morskiej zorganizowano prowokację. Wiszące w sali klubowej rysunki zmieniono, tak aby przedstawiały antyradziecki punkt widzenia. Zarządzono śledztwo, a poważne kłopoty miał prezes Klubu Wiktor Hytrek. Nakazano wybory nowego Zarządu. W nowym znaleźli się wyłącznie członkowie PZPR. W maju 1953 roku odbyło się otwarcie nowego sezonu. Wkrótce po tym, Liga Morska włączona została do Ligi Przyjaciół Żołnierza (w 1964 przekształcona w Ligę Obrony Kraju).

W czerwcu 2008 Liga Morska i Rzeczna wznowiła swoją działalność na ziemi wyszkowskiej. Powstało Nadbużańskie Bractwo LMiR oraz Orkiestra Reprezentacyjna LMiR. Założycielami byli Julian Bielawski i kmdr Józef Kowalewski. Obecnie w Wyszkowie funkcjonuje Oddział Wyszkowski wchodzący w skład Okręgu Mazowieckiego.

W 2018 roku jubileusz obchodziła również Orkiestra Reprezentacyjna Ligi Morskiej i Rzecznej, której kapelmistrzem jest kmdr Józef Kowalewski. Działania związane z orkiestrą rozpoczęły się w 2008 r. Orkiestrę tworzą muzycy nie tylko z Wyszkowa, ale też Pułtuska, Ciechanowa, Jońca, Marek, czy Warszawy. Swoim repertuarem, w którego skład wchodzi m.in. muzyka patriotyczna, rozrywkowa, klasyczna, filmowa. uświetnili wczorajszą uroczystość.