Harmonogram odbioru odpadów

Liczba odwiedzających: 77101


 

 

Szanowni Mieszkańcy


Przypominamy o kilku ważnych zasadach odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Stosowanie się do nich pozwoli uniknąć nieporozumień i nieodebrania odpadów przez operatora.


1. Przypominamy, że odbiór odpadów realizowany jest od godziny 7:00 rano. Prosimy o przygotowanie odpadów do odbioru przed tą godziną. Firma świadcząca usługę odbioru odpadów zmienia trasy w zależności od natężenia ruchu.


2. Rozdzielony został odbiór odpadów segregowanych na szkło, a w innym dniu tworzyw sztucznych i papieru (tego samego dnia).


3. Odpady remontowe nie są odbierane sprzed nieruchomości (nawet najmniejsze ilości).


4. Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z nieruchomości jednorodzinnych odbierane są 2 razy w roku.


5. Opony z samochodów osobowych nie są odbierane sprzed posesji.


6. Wszelkie reklamacje można zgłaszać pod numerem telefonów 29 743 77 04 lub na adres e-mail: odpady@wyszkow.pl
 baner-gospodarka-odpadami-1.png (675 KB)


Jednocześnie przypominamy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady budowlane i remontowe z samodzielnie prowadzonych remontów nie wymagających dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane. Podstawą przyjęcia odpadów jest dokument wydany przez Burmistrza Wyszkowa zgodnie z zapisami art. 8 ust. 2 Uchwały nr XXXXIX/367/21 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


W przypadku prac polegających na budowie nieruchomości lub prac wykonywanych przez inny podmiot niż właściciel nieruchomości w celu przekazania odpadów ze styropianu należy zamówić kontener w wyspecjalizowanej firmie uprawnionej do odbioru tego rodzaju odpadów.