Harmonogram odbioru odpadów

Liczba odwiedzających: 69947


 

 

Szanowni Mieszkańcy


Przypominamy o kilku ważnych zasadach odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Stosowanie się do nich pozwoli uniknąć nieporozumień i nieodebrania odpadów przez operatora.


1. Przypominamy, że odbiór odpadów realizowany jest od godziny 7:00 rano. Prosimy o przygotowanie odpadów do odbioru przed tą godziną. Firma świadcząca usługę odbioru odpadów zmienia trasy w zależności od natężenia ruchu.


2. Przypominamy, że odbiór bioodpadów realizowany jest tego samego dnia co odpady zmieszane jednak innym samochodem. Godziny odbioru poszczególnych frakcji mogą się różnić między sobą.


3. Rozdzielony został odbiór odpadów segregowanych na szkło, a w innym dniu tworzyw sztucznych i papieru (tego samego dnia).


4. Odpady remontowe nie są odbierane sprzed nieruchomości (nawet najmniejsze ilości).


5. Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z nieruchomości jednorodzinnych odbierane są 2 razy w roku.


6. Opony z samochodów osobowych nie są odbierane sprzed posesji.


7. Wszelkie reklamacje można zgłaszać pod numerem telefonów 29 743 77 04 lub na adres e-mail: odpady@wyszkow.pl


8. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnej aplikacji MPK Pure Home, która przypomina o terminach odbioru odpadów komunalnych. W celi ustawienia właściwego harmonogramu należy wybrać Wyszków zarówno dla miasta jak i terenu sołectw a następnie ulicę lub miejscowość.

 baner-gospodarka-odpadami-1.png (675 KB)


Jednocześnie przypominamy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady budowlane i remontowe z samodzielnie prowadzonych remontów nie wymagających dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane. Podstawą przyjęcia odpadów jest dokument wydany przez Burmistrza Wyszkowa zgodnie z zapisami art. 8 ust. 2 Uchwały nr XXXXIX/367/21 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


W przypadku prac polegających na budowie nieruchomości lub prac wykonywanych przez inny podmiot niż właściciel nieruchomości w celu przekazania odpadów ze styropianu należy zamówić kontener w wyspecjalizowanej firmie uprawnionej do odbioru tego rodzaju odpadów.