Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.

Liczba odwiedzających: 2501
adres pocztowy: ul. Komunalna 1, 07-200 Wyszków

Prezes Agnieszka Ołdak - Prokop

tel. 29 742-38-29, tel/fax 29 742-41-15

dni i godziny funkcjonowania:


poniedziałek, środa, czwartek 7:00 - 15:00

wtorek 7:00 - 16:00

piątek 7:00 - 14:00strona internetowa:
www.tbs-wyszkow.pl

e-mail :
wtbswyszkow@xl.wp.pl

REGON: 550662420

NIP: 762-17-36-221

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000142996

Kapitał zakładowy: 2 958 000 PLN

Konto bankowe: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Wyszków, nr 08 1020 3802 0000 1202 0008 1844, Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie, nr 68 8931 0003 0002 2552 2003 0001

Władze spółki:
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:
Grzegorz Nowosielski - Burmistrz Wyszkowa

RADA NADZORCZA:
Robert Owczarek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zdzisław Mikołajczyk - Zastępca Przewodniczącego
Adam Przemysław Turek  - Sekretarz Rady Nadzorczej

ZARZĄD:
Agnieszka Ołdak - Prokop - Prezes Zarządu
Marek Siekierski - Członek Zarządu

Bieżąca działalność:

Wyszkowskie TBS Sp. z o.o. administruje gminnym zasobem mieszkaniowym, zarządza nieruchomościami wspólnymi, realizuje zadania związane z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarza miejskiego, zajmuje się monitoringiem nieczynnego wysypiska w Tumanku.