Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Liczba odwiedzających: 5200
adres pocztowy: ul. Komunalna 1, 07-200 Wyszków
strona internetowa:
www.bip.pwikwyszkow.pl

e-mail:
bip@bip.pwikwyszkow.pl

telefon:
029 - 742 38 27

dni i godziny funkcjonowania:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00
kasa we wtorek w godz. 7.00 - 16.45

bieżąca działalność:

dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.