Ośrodek Pomocy Społecznej

Liczba odwiedzających: 1061
adres pocztowy: ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków
strona internetowa:
www.ops.wyszkow.pl

adres e-mail:

sekretariat@ops.wyszkow.pl

telefon:
29 - 742 40 97
29 - 742 49 02

dni i godziny funkcjonowania:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

bieżąca działalność:

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Wyszków. Głównym celem działań jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Ośrodek Pomocy Społecznej swoje działania realizuje poprzez udzielanie pomocy: finansowej, rzeczowej, usługowej a także pracy socjalnej , poradnictwa, pomocy wolontarystycznej, aktywizację i integrację środowiska lokalnego (praca metodą CAL).

W ramach OPS działają:

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Soteria”dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- Dom Dziennego Pobytu „Senior” dla osób „złotego wieku”.