Urząd Skarbowy w Wyszkowie

Liczba odwiedzających: 2992
adres pocztowy: ul. Gen.J.Sowińskiego 82, 07-200 Wyszków
strona internetowa:
www.is.waw.pl/uswyszkow

adres e-mail:
us1443@mz.mofnet.gov.pl

telefon:
029 - 743 02 41

faks:
029 - 742 34 22

dni i godziny funkcjonowania:
poniedziałek w godz. 8.00 - 18.00
od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

bieżąca działalność:
US jest organem niezespolonej administracji rządowej, wykonuje zadania przy pomocy kierowanego przez siebie Urzędu Skarbowego.

Zakres działania Urzędu Skarbowego:

- prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe;
- wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe;
- wykonywanie kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu karnego skarbowego.

Zakres Działania Naczelnika Urzędu Skarbowego:

- ustalanie lub określanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych;
- rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych;
- wykonywanie kontroli podatkowej;
- wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych;
- podział i przekazanie na zasadach określonych w odrębnych przepisach dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami gmin;
- wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.