Obwieszczenia wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego, którym jest studnia nr 1 na działce nr 1968 w Kamieńczyku”

Liczba odwiedzających: 62
Zam: 4.01.2023r., godz. 15.00