Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej dot. zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących na dz. przy ul. 11 Listopada 7 w Wyszkowie

Liczba odwiedzających: 36
Zam: 4.01.2023r., godz. 10.56