LGD Zielone Mosty Narwi organizuje szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pt. "Pisanie dobrych wniosków o dotacje".

Liczba odwiedzających: 543
Zam: 31.10.2022r., godz. 10.10