Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2023 r.

Liczba odwiedzających: 378
Zam: 14.11.2022r., godz. 11.56