Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2023 r.

Liczba odwiedzających: 395
Zam: 14.11.2022r., godz. 11.54