Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023 r.

Liczba odwiedzających: 554
Zam: 14.11.2022r., godz. 11.54