Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Liczba odwiedzających: 350
Zam. 08.11.2022r., godz. 15:51

Wyszków, dn. 08.11.2022r.


BURMISTRZ  WYSZKOWA


na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony


wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, 
przeznaczonych do dzierżawy:  • część działki nr 4802/1 o pow. 26 m², położonej w Wyszkowie przy ul. Wąskiej,


 


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski


 


 


 


WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY


Burmistrz Wyszkowa na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2021, poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że w najbliższym czasie do dzierżawy przeznaczone są następujące nieruchomości, stanowiące własność Gminy Wyszków:


Wykaz_08.11.2022.jpg (123 KB)


Za datę wywieszenia wykazu uważa się datę publikacji w prasie lokalnej.


Wyszków, dn. 08.11.2022r.                                                


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski


 


Niniejszy wykaz był wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie w dniach: