Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Liczba odwiedzających: 241
Zam. 19.10.2022r., godz. 13:28

                                                                                                         Wyszków, dn. 19.10.2022r.


 


BURMISTRZ  WYSZKOWA


na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony


wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, 
przeznaczonych do sprzedaży:


   • działka nr 466 o powierzchni 800m2, położona w Kamieńczyku, przy ul. Armii Krajowej,

  • działka nr 2621/23 o powierzchni 8352m2, położona w Wyszkowie, przy ul. Szpitalnej.


                                                                                                       


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski


 


 


 


WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
PRZEZNACZONYCH  DO SPRZEDAŻY


Burmistrz Wyszkowa na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm./ informuje,  że w najbliższym czasie do sprzedaży  przeznaczone są następujące nieruchomości, stanowiące własność Gminy Wyszków:


sprzedaż_19_10_2022.jpg (129 KB)


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu: 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Za datę wywieszenia wykazu uważa się datę publikacji w prasie lokalnej.


Wyszków, dn. 19.10.2022r.                                                                                                                                                                                                   Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


Niniejszy wykaz był wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie w dniach: