Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Liczba odwiedzających: 343
Zam. 03.10.2022r., godz. 11:23

                                                                                                         Wyszków, dn. 03.10.2022r.


 


BURMISTRZ  WYSZKOWA


na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony


wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, 
przeznaczonych do sprzedaży:  • działka nr 1/5 o powierzchni 508m2, położona w Rybienku Starym, przy ul. Żytniej,

  • działka nr 2630/20 o powierzchni 162m2, położona w Wyszkowie, przy ul. Złotych Kłosów,

  • działka nr 1232/15 o powierzchni 324m2, położona w Wyszkowie, przy ul. Pułtuskiej,

  • działka nr 2716/2 o powierzchni 153m2, położona w Wyszkowie, przy ul. Wincentego Witosa,

  • działka nr 2623/5 o powierzchni 37m2, położona w Wyszkowie, przy ul. 3 Maja.


 


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski


 


WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
PRZEZNACZONYCH  DO SPRZEDAŻY 


Burmistrz Wyszkowa na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm./ informuje,  że w najbliższym czasie do sprzedaży  przeznaczone są następujące nieruchomości, stanowiące własność Gminy Wyszków:


tabela_03_10_2022.jpg (163 KB)


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu: 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Za datę wywieszenia wykazu uważa się datę publikacji w prasie lokalnej. Niniejszy wykaz był wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie w dniach


Wyszków, dn. 03.10.2022r.                


 


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski