Konsultacje on-line rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023r.

Liczba odwiedzających: 594
Zam 20.09.2022r., godz. 10.08

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Wyszkowie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wyszków z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”. 


Konsultacje odbędą się na platformie ZOOM w dniu 20.09.2022r. o godz. 16:30