Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszkowie - ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022r.

Liczba odwiedzających: 575
Zam: 6.09.2022r., godz. 11.54