Stowarzyszenie Łączy Nas Skuszew - ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. "Szydełkowanie przy kawie cz. II"

Liczba odwiedzających: 586
Zam: 23.08.2022r., godz. 10.38