Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Liczba odwiedzających: 321
Zam. 19.07.2022r., godz. 08:26

                                                                                                         Wyszków, dn. 18.07.2022r.


 


BURMISTRZ  WYSZKOWA


 


na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony


wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wyszków, 
przeznaczonej do sprzedaży:


składającej się z działek, oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi: 1110/5, 1109/5, 1108/5 o łącznej powierzchni 2030m2, położonej  
w Wyszkowie. 


 


Wykaz_sprzedaz_19_07_2022.jpg (145 KB)