Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Liczba odwiedzających: 429
Zam. 14.07.2022r., godz. 12:13

                                                                                                         Wyszków, dn. 13.07.2022r.


 


BURMISTRZ  WYSZKOWA


na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony


wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, 
przeznaczonych do dzierżawy:  • część działki nr 3520/2 o pow. 30 m², położonej w Wyszkowie przy ul. Prostej.


 


 


 


Burmistrz Wyszkowa


Grzegorz Nowosielski


 


Dzierzawa_14_07_2022.jpg (131 KB)