Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Liczba odwiedzających: 221
Zam. 30.06.2022r., godz. 11:29

                                                                                                         Wyszków, dn. 23.06.2022r.


 


BURMISTRZ  WYSZKOWA


 


na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony


wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, 
przeznaczonych do sprzedaży:  • działka nr 51/15 o powierzchni 84 m2, położona w miejscowości Świniotop,

  • działka nr 4346/1 o powierzchni 207 m2, położona w Wyszkowie, przy ul. Bohaterów Armii Krajowej,

  • działka nr 1104/3 o powierzchni 1549  m2, położona w Wyszkowie.


 


Z up. BURMISTRZA


Aneta Kowalewska
Z-ca BURMISTRZA


 


Wykaz_sprzedaż_30_06_2022.jpg (160 KB)