Otwarty konkurs ofert skierowany do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Wyszków, na realizację zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu w 2022r. (lipiec-grudzień)

Liczba odwiedzających: 539
Zam: 27.05.2022r., godz. 13.19