Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Liczba odwiedzających: 585
Zam. 06.05.2022r., godz. 08:46
Wyszków, dn. 28.04.2022r.


BURMISTRZ WYSZKOWA


na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony


wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wyszków,
przeznaczonej do sprzedaży:

  • działki o nr 2601/47, 2601/48 o łącznej powierzchni 879m2, położone w Wyszkowie, przy ul. Szlacheckiej.


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski